Klub Seniora 50 Plus w Wielgowie oraz Klub Seniora Magnolia i Wrzos w Płoni rozpoczęły swoją działalność w maju 2012 roku. Obydwa kluby powstały i są wspierane przez swoje Rady Osiedla. W klubie 50 Plus w Wielgowie zrzeszone są 52 osoby, natomiast w klubie w Płoni działa 27 osób. Seniorzy są także zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowych i dzięki temu korzystają z taniej bazy noclegowej, jaką proponują schroniska młodzieżowe w całym kraju.

W klubach seniorzy aktywnie uczestniczą w wielu sekcjach, w tym:

– w sekcji sportowej (zajęcia ruchowe „kijki”, zajęcia gimnastyczne dla seniora)

– w sekcji fotograficznej

– w sekcji językowej (nauka języka angielskiego)

– w sekcji artystycznej – grupa taneczna i grupa chóru

– w sekcji turystyczno-krajoznawczej (wycieczki, rajdy , imprezy okolicznościowe)

– w sekcji rękodzieła artystycznego

– w sekcji kulturalno-oświatowej (spotkania z ciekawymi ludźmi np. psychologiem,  policjantem, przedstawicielami służby zdrowia)

Grupa Seniorów w Połczynie Zdroju.

Seniorzy przed schroniskiem młodzieżowym „Tadeuszówka” w Połczynie Zdroju.

Maja Mączyńska.