[rev_slider anima]

Szkolenie dla animatorów wymian, Połczyn Zdrój 6-8.12.2012

W zimowej scenerii uzdrowiska Połczyn Zdrój w schronisku młodzieżowym PTSM Tadeuszówka i Borkowo odbyło się szkolenie dla kierowników schronisk młodzieżowych PTSM z całej Polski oraz animatorów wymian młodzieżowych i osób zainteresowanych pracą z młodzieżą podczas międzynarodowych projektów z województwa zachodniopomorskiego. Organizatorem spotkania był Zachodniopomorski Oddział PTSM, który od 15 lat pod kierunkiem Marii Syrek pełni funkcję Jednostki Centralnej Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM), koordynując działania projektowe, praktyki i wszelkie inicjatywy polskich i niemieckich schronisk młodzieżowych. Celem grudniowej konferencji było przedstawienie zasad funkcjonowania i możliwości, jakie daje zainteresowanym podmiotom Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, ale także pokazanie nowych trendów w polsko-niemieckich projektach młodzieżowych. Dla PNWM bardzo ważna jest edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju i nią stara się zarazić młodzież i organizatorów polsko-niemieckich spotkań. A temat ten jest ważny tak samo dla polskiej, jak i niemieckiej młodzieży, dotyka jej sposobu życia i patrzenia na świat. Dlatego jeden z paneli poświęcony był „schroniskom dobrej energii”. Pokazano tam jak uczyć podczas młodzieżowych projektów polsko-niemieckich o OZE, czyli odnawialnych źródłach energii. Za tę część konferencji odpowiedzialny był lider w dziedzinie edukacji ekologicznej w regionie – Ośrodek Szkolno-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi. Warsztaty prowadziła dr inż. Patrycja Rogalska, kierownik placówki. Jednym z zadań był pomiar poboru energii przez żarówkę tradycyjną, energooszczędną i ledową. Kolejnym ćwiczeniem była budowa mninielektrowni wiatrakowej i pomiar generowanej mocy, która zmieniała się w zależności od liczby łopat na wiatraku, czy kształtu tych łopat. Jednak najwięcej frajdy sprawiła uczestnikom budowa samochodzików z użyciem ogniwa fotowoltaicznego. Samodzielnie wykonane pojazdy poruszały się w tunelu świetlnym. Takie zajęcia są świetną alternatywą dla szkoły, ale także mogą być pomysłem na polsko-niemieckie projekty dzieci i młodzieży. Przez działania praktyczne można zdobyć wiedzę o podstawowych prawach fizyki, ale także nauczyć się szanować energię, a przez to oszczędzać pieniądze.

Kolejny panel konferencji w Połczynie poświęcony był bioróżnorodności schronisk młodzieżowych PTSM i możliwości realizacji w nich ciekawych projektów młodzieżowych. Jacek Kowalski, główny specjalista ds. Leśnictwa, Łowiectwa i Edukacji Ekologicznej UM Szczecin przedstawił w nim szereg dobrych przykładów (ścieżkę edukacyjną przy szczecińskim schronisku Cuma, przy połczyńskim schronisku Tadeuszówka, ścieżki edukacyjne w Lasach Miejskich Szczecina, czy materiały dydaktyczne, które można wykorzystać podczas programów z młodzieżą).

Ostatnia grupa warsztatowa zajmowała się edukacją morską, szczególnie ważną w naszym regionie. Podczas ćwiczeń okazało się, że zajęcia z wiązania węzłów dają nie tylko praktyczne umiejętności, ale także mnóstwo radości i doskonale integrują grupę. Warsztaty poprowadził instruktor Centrum Żeglarskiego w Szczecinie, Wojciech Zakrzewski. Od początków działania PNWM projekty żeglarskie przyciągały młodzież z Polski i Niemiec. Partnerzy z zaprzyjaźnionego Bawarskiego Koła Młodzieży (Bayerischer Jugendring) nie wyobrażają sobie partnerstwa bez wspólnego żeglowania. Nawet baletnice z Bayreuth współpracujące ze szczecińskim Ogniskiem Baletowym chciałyby choć jeden dzień spędzić razem na żaglach.

Zamierzeniem organizatorów konferencji nie było danie gotowych przepisów na udane spotkanie polsko-niemieckie, ale pokazanie jak szeroki jest wachlarz możliwości wyboru tematu spotkania. Wszystko zależy od wyobraźni i zaangażowania koordynatorów wymian i oczywiście Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, która od ponad dwudziestu lat wspiera spotkania młodych Polaków i Niemców.