Podróż studyjna do Wandlitz, Ravensbrück i Mirow 19-21.04.2013

Polsko-niemiecka giełda partnerska dla animatorów żeglarstwa 8-11.09.2014

Szkolenie na temat bioróżnorodności, Połczyn 10-12.10.2014

100 lecie DJH w Lubece

Polsko-niemiecka giełda partnerska dla animatorów żeglarstwa 8-11.09.2014

Eko świat – Zlot PTSM, Szczecin 17.05.2014