Wytyczne wspierania PNWM

Podmioty korzystające z dofinansowania PNWM zobowiązane są do przestrzegania Wytycznych PNWM oraz spełniania szczególnych warunków i obowiązków.

Wytyczne PNWM znajdą Państwo tutaj: Wytyczne wspierania PNWM

Kto i gdzie może złożyć wniosek

 • Wszystkie Schroniska Młodzieżowe PTSM, SKKT PTSM oraz Oddziały PTSM z terenu z całej Polski składają wnioski o dofinansowanie projektów do biura PTSM w Szczecinie.
 • Partnerzy (polski i niemiecki) razem planują spotkanie i składają wspólny wniosek o dofinansowanie PNWM.

Wnioskowanie ON-LINE

Od 1 stycznia 2012 roku istnieje możliwość wnioskowania o dotację PNWM w trybie on-line. Można tego dokonać poprzez OASE – elektroniczny system składania wniosków w PNWM, który dostępny jest na stronie: https://oase.dpjw.org/dpjw_oase/Dpjw_oase_pl.html?locale=pl

Terminy

Wnioski o dotację PNWM należy złożyć na trzy miesiące przed planowanym spotkaniem, nie później jednak niż do końca czerwca każdego roku.

Jaki formularz wypełnić?

1. Spotkanie młodzieży.
2. Projekty trójstronne ( z młodzieżą z trzech krajów).
3. Podróże do miejsc pamięci, programy specjalistyczne, praktyki.
4. Publikacje i projekty „4×3 – PROSTA SPRAWA!”.
5. Przygotowanie i podsumowanie projektu przez kadrę kierowniczą i uczniów.

Ad. 1 Spotkanie młodzieży

Formularz „Wspólny wniosek” wypełniają i podpisują Państwo razem z partnerem z drugiego kraju – jeden z partnerów jako „gość”, a drugi jako „gospodarz” spotkania w zależności od tego, gdzie się ono odbędzie.

Wspólny wniosek
Wskazówki dot. wypełniania wniosku
Wspólny wniosek – ze wskazówkami

PROGRAM W POLSCE (dotacja przyznawana gospodarzom)

Dotacje przyznawane są w formie tzw. stawek zryczałtowanych. Kwota dofinansowania zależna jest od rodzaju zakwaterowania uczestników.Koszty programowe obejmują:

 • koszt pobytu (zakwaterowanie i wyżywienie),
 • transport w miejscu odbywania się projektu,
 • bezpośrednie koszty organizacyjne (np. bilety wstępu, materiały potrzebne do realizacji projektu),
 • ubezpieczenia,
 • koszty pośrednika językowego (tłumaczenie).

Podane stawki są stawkami maksymalnymi. Realne dofinansowanie kształtuje się na poziomie około 60% stawek zryczałtowanych. Jego wysokość zależy od bieżącej sytuacji budżetowej PNWM.

PROGRAM W NIEMCZECH (dotacja przyznawana gościom)

PNWM może dofinansować koszty podróży uczestników do miejsca projektu oraz koszty ubezpieczenia. Podstawą obliczania dofinansowania do kosztów podróży są stawki ryczałtowe. Można je sprawdzić za pomocą „kalkulatora kosztów podróży”, znajdującego się na stronie: http://www.pnwm.org/dotacje-do-projektow/wnioskowanie-o-dotacje-rozliczenie-projektu/obliczanie-kosztow-podrozy/

Ad.2 Projekty trójstronne (z młodzieżą z trzech krajów)

Polski i niemiecki partner wypełniają formularz „Wspólny wniosek” oraz załącznik „Projekt trójstronny”.

Załącznik – projekt trójstronny

Ad.3 Podróże do miejsc pamięci, programy specjalistyczne, praktyki

Należy wypełnić formularz „Wspólny wniosek” i zaznaczyć w nim odpowiedni rodzaj projektu.

Ad.4 Publikacje i projekty „4X3 – PROSTA SPRAWA!”

Nie ma konkretnego formularza. Należy złożyć wniosek w formie pisemnej. Powinien on zawierać takie informacje::

 • dane wnioskodawcy (nazwa instytucji, adres, telefon, osoba do kontaktu, nr konta bankowego),
 • dokładny opis projektu: cel i grupa docelowa, metody, tematy, przydatność dla polsko-niemieckiej wymiany młodzieży,
 • odniesienie projektu bezpośrednio do polsko-niemieckiej wymiany młodzieży,
 • dokładny harmonogram czasowy, kosztorys i plan finansowania,
  przygotowanie i podsumowanie projektu.

Ad.5 Przygotowanie i podsumowanie projektu przez kadrę kierowniczą i uczniów

Przygotowanie i podsumowanie kadry
Przygotowanie i podsumowanie młodzieży