W dniach od 26 lutego – 1 marca 2015 r. w Legnicy i Wrocławiu zorganizowano ogólnopolskie seminarium związane z projektem pn. „Centra i Schroniska Bioróżnorodności”. W programie seminarium przewidziano wykłady i prezentacje dot. tematów związanych z ochroną środowiska – NATURA 2000 oraz różnych form aktywności dzieci i młodzieży, uczestniczących w zajęciach zorganizowanych, w oparciu o bazę szkolnych schronisk młodzieżowych. 50-osobowa grupa uczestników seminarium odwiedziła także Międzynarodowe Turystyczne Targi Hali Ludowej we Wrocławiu. Jedno ze stoisk zorganizowane zostało w ramach ogólnopolskiego projektu ze szczególnym uwzględnieniem walorów przyrodniczych i ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego.

Click edit button to change this text.