Aktualności j.c. PNWM

/Aktualności j.c. PNWM/
­

Zmiana na stanowisku prezesa Oddziału Zachodniopomorskiego PTSM

Zarząd Oddziału Zachodniopomorskiego PTSM na posiedzeniu 15 lutego 2024 r. przyjął rezygnację Marii Syrek z funkcji prezesa Oddziału.Zarząd podziękował Marii Syrek za wieloletnią, niezwykle pożyteczną dla środowiska pracę społeczną.Na funkcję prezesa jednogłośnie powołano dotychczasowego  wiceprezesa OZ Jacka Kowalskiego.

By |Categories: Aktualności PTSM|

Rozmowa z Marią Syrek, prezes Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z okazji Jubileuszu Oddziału Zachodniopomorskiego.

Jolanta Zorga-Pieńkos, członek Prezydium Zarządu Oddziału: 9 września 2023 r. uroczyście obchodziliśmy 60-lecie działalności naszego Oddziału. Maria Syrek: Ta data jest umowna, dwa lata opóźnienia spowodowane było pandemią. Nikt nie organizował takich spotkań. JZP: Obchody przebiegały po nazwą Promujemy region zachodniopomorski. 60 lat Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Skąd nazwa? MS: Już sama lokalizacja [...]

By |Categories: Aktualności JC PNWM, Aktualności PTSM|

60-lecie działalności Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych

9 września 2023 r. w Centrum Żeglarskim i w Centrum Edukacji Leśnej Szmaragd zrealizowaliśmy przygotowany w I okresie sprawozdawczym projekt obchodów 60-lecia działalności Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Obchody przebiegły pn. Promujemy region zachodniopomorski. 60. lecie OZ PTSMGościliśmy przedstawicieli urzędów, samorządów terytorialnych, partnerów z powiatów naszego regionu, działaczy organizacji turystycznych, pracowników schronisk młodzieżowych i nauczycieli. [...]

By |Categories: Aktualności PTSM|Tags: , |

Działania realizowane w sierpniu br.

Konsultacje indywidualne dla dyrektorów nowo powstających schronisk młodzieżowych – w Połczynie Zdroju i w Świdwinie. Opracowanie koncepcji funkcjonowania całorocznego schroniska w Połczynie Zdroju w budynku, w którym działał dom wczasów dziecięcych. Przygotowania do spotkania przedstawicieli Jednostek Centralnych Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poznaniu, dotyczącego nowych kierunków współpracy. Organizacja Jubileuszu 60-lecia działalności Oddziału Zachodniopomorskiego PTSM pod nazwą [...]

By |Categories: Aktualności PTSM|

Opracowanie założeń organizacji całorocznego schroniska młodzieżowego w Świdwinie

Wieloletnia praca z przedstawicielami Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Świdwin zaowocowała opracowaniem koncepcji krajoznawstwa i turystyki, w której uwzględniono powstanie całorocznego schroniska młodzieżowego.

By |Categories: Aktualności PTSM|

CIEKAWE MIEJSCA POMORZA ZACHODNIEGO

Oddział Zachodniopomorski był współorganizatorem, wraz z  Sekretariatem ds. Młodzieży warsztatów dla Młodzieżowego Sejmiku oraz Młodzieżowych Rad Miasta i gmin Województwa Zachodniopomorskiego pn. CIEKAWE MIEJSCA POMORZA ZACHODNIEGO. Prezes Maria Syrek zrealizowała wybrane tematy związane z popularyzacją programów edukacyjnych i bazy schronisk młodzieżowych. Podczas warsztatów poruszano tematy związane z popularyzacją turystyki kulturowej, przyrodniczej i rowerowej. Prezes przekazała [...]

By |Categories: Aktualności PTSM|

ROZPOCZĘCIU SEZONU ŻEGLARSKIEGO 2023

Prezes Maria Syrek wzięła udział w ROZPOCZĘCIU SEZONU ŻEGLARSKIEGO 2023 w Centrum Żeglarskim w Szczecinie, w którym usytuowane jest schronisko młodzieżowe. W czasie uroczystości grupie aktywnej młodzieży zainteresowanej szczecińską przyrodą prezes Maria Syrek przekazała informację o możliwościach spędzania wolnego czasu na skraju Puszczy Bukowej. Udostępniła materiały dotyczące siedziby Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. W licznych [...]

By |Categories: Aktualności PTSM|

Szkolenia dla kadry schronisk młodzieżowych województwa zachodniopomorskiego

Szkolenia dla kadry schronisk młodzieżowych województwa zachodniopomorskiego, zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjno - finansowymi, przybrały formę szkoleń indywidualnych lub grupowych (w ilości do 10 osób) w miejscu bazy schronisk. W czasie spotkań w szkołach realizujących zadania sezonowych schronisk młodzieżowych prezes Maria Syrek spotykała się z kadrą kierowniczą w zakresie kategoryzowania bazy SSM – Świdwin, [...]

By |Categories: Aktualności PTSM|

„Uniwersalne wartości” w formie plakatu

Opracowanie ostatecznej wersji plakatu "Uniwersalne wartości obowiązujące w polskich schroniskach młodzieżowych". Sukcesywne przekazywanie plakatu schroniskom województwa zachodniopomorskiego.

By |Categories: Aktualności PTSM|

Organizacja praktyk zawodowych w schronisku HORNER RENNBAHN w Hamburgu, w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

W praktykach od lat biorą udział uczniowie szkół hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych naszego województwa .W br. zaplanowano praktyki zawodowe w terminie od 30 kwietnia do 15października.Do końca czerwca odbyły się dwie praktyki dla młodzieży z CEZiT w Świnoujściu i Zespołu Szkół Nr 8 w Szczecinie. Podczas praktyk uczniowie popularyzowali turystykę kulturową i przyrodniczą województwa zachodniopomorskiego, [...]

By |Categories: Aktualności PTSM|