Monthly Archives: listopad 2015

//listopad
­

Możliwości rozwoju turystyki szkolnej – recepta na ciekawe formy poznawania regionu

W dniu 20 listopada 2015r. na zamku w Świdwinie, na zaproszenie Burmistrza Świdwina - z inicjatywy starostów powiatów łobeskiego, drawskiego i świdwińskiego odbyła się konferencja „Możliwości rozwoju turystyki szkolnej w oparciu o walory turystyczne województwa zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem powiatów świdwińskiego, łobeskiego i drawskiego”. Konferencja była efektem wcześniejszego spotkania, jakie odbyło się w Szczecinie, [...]

By |Categories: Aktualności PTSM|Tags: , |

Uroczystość wręczenia srebrnych i brązowych odznak PTSM, Szczecin 5 listopada 2015r.

W szkolnym schronisku młodzieżowym "Cuma" odbyła się wyjątkowa uroczystość wręczenia odznak Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych zasłużonym działaczom naszego Stowarzyszenia. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Helena Mączyńska, koordynator Klubu Seniora 50+ Prawobrzeże oraz Klubów Magnolia i Wrzos; Roman Milkiewicz, prezes Klubu Seniora Lekarzy, Małgorzata Sobczyńska, główna księgowa Pałacu Młodzieży, Iwona Kowalczyk, wiceprezes Zachodniopomorskiego Oddziału [...]

By |Categories: Aktualności PTSM|Tags: , |